Ana Sayfaİletişim
1897 Kıbrıs Türk'ünün İlk Lisesi
Lefkoşa Türk Lisesi
Lefkoşa Türk Lisesi

Londra’da Çokkültürlü Eğitim Çalıştayı
İngiltere’nin ünlü üniversitelerinden Reading Üniversitesi’nin öğretmenlerimiz için düzenlemiş olduğu Çokkültürlü Eğitim Çalıştayı 19-22 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleşmiştir.
Çalıştay Dr. Cathy Tissot ve Dr. Richard Harris’in açılış konuşmasıyla başlamıştır. Açılış konuşmalarının ardından Caroline Crolla öğretmenlere yaptırdığı etkinlikte 5 soruda yanındaki arkadaşını tanıtması için etkinlik düzenlemiştir. Etkinliğin ardından “Bu etkinliği hiç öğrencilerinize yaptırdınız mı?” Diye bir de soru yöneltmiştir. Bu etkinliğin ardından yine öğrencilerimizi daha iyi tanıyabilmek için yapılabilecek etkinlikleri öğretmenlerimize yaptırmıştır. Öğleden sonra ise Dr Gill Hopper sanat, kültür ve kimlik konulu sunum yapmıştır. Sunumunda dünya sanatçılarından örnekler ve eserleri hakkında bilgiler vermiştir. Sunumunun ardından öğretmenlerimize atıklardan el işi yaptırmıştır. Birinci günün son sunumunu ise Dr. Richard Harris yapmıştır. Richard sunumunda tarih eğitiminin yapılandırıcı olması gerektiğini ve öğrenciye farklı bakış açısı kazandırması gerektiğini vurgulamıştır. Ancak Harris vermiş olduğu örneklerde bazı tarihi olayları her ülkenin kendi bakış açısı ve abartmalarıyla düşmanlık aşılayarak aktardığını belirtmiştir.
İkinci gün ise Andy Kempe kültürün hem insanları birbirine bağladığını hem de bireysel farklılıkları ortaya çıkardığını söylemiştir. Drama ile öğrencilerimizi tanıya bileceğimizi, farklılıkları daha iyi algılayabileceğimizi ve öğrenirken de eğleneceğimizi vurgulayarak öğretmenlerimize çeşitli drama oyunları oynatmıştır.
Üçüncü gün ise Çokkültürlü Eğitimin yapıldığı Upton Court Grammer School ziyaret edilmiştir. Okulda 800 öğrencinin eğitim gördüğü ve farklı dinlere mensup öğrencilerin olduğu, öğrencilere kendi dinlerini öğrenme için imkan yaratıldığı vurgulanmıştır. Okulun daha ziyade sınavlara değil de öğrencinin kendini tanımasına önem verdiği bilgisi verilmiştir. Normal derslerin yanında hafta da 3 saatlik ders ile öğrencilerin sosyal gelişimleri ve kendilerini tanıması için çeşitli çalışmaların, projelerin yapıldığı söylenmiştir. Bu 3 saatlik derste din bilgisi, vatandaşlık ve rehbelik verilmektedir. Öğrenciler bu ders sayesinde farklı dinleri tanıma ve hoşgörülü olmayı öğrenmektedir. Çok kültürlülüğün yanında Biritanya vatandaşı olduklarının bilincindedirler. Çalıştayın son gününde ise Baylis Court School ziyaret edilerek çokkültürlü eğitim hakkında bilgi alınmıştır.


Müdürümüzden
Müdürümüzden
LTL_YILLIK_2011_2012
LTL 2011-2012 Yıllığı
LTL Tanıtım Videosu
LTL Tanıtım VideosuCopyright © 2008 - 2019 LTL.
Tüm hakları saklıdır.