Ana Sayfaİletişim
1897 Kıbrıs Türk'ünün İlk Lisesi
Lefkoşa Türk Lisesi
Lefkoşa Türk Lisesi

Rehberlik
Lefkoşa Türk Lisesi klasik bir lise olup, genel amacı yüksek öğrenime öğrenci hazırlamaktır. Bu nedenle okulumuzun öğretim programında yer alan derslerin içeriği ve ağırlığı, Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ve KKTC’deki üniversitelerimizin giriş sınavlarına öğrenci hazırlayacak niteliktedir.

Okulumuzun öğretim programına göre, 1. sınıfta ortak program uygulanmakta, tüm öğrenciler ayni dersleri, ayni ağırlıkta görmektedir. II. sınıfa geçen öğrenciler, okulumuzda açılan 4 bölümden birini seçerek, okuyacakları dersleri ve ders ağırlıklarını kısmen de olsa belirleyebilmektedir. Ayrıca her öğrenciye, her sınıfta bir de seçmeli ders tercihi verilmiştir.

II. ve III. sınıf öğrencilerinin seçebilecekleri bölümler ; Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Türkçe Matematik ve Yabancı Dil bölümleridir. Bu bölümler adlarını her bölümde ağırlıklı olarak okutulan derslerden almışlardır. Örneğin Fen Bilimleri bölümünde, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji ; Sosyal Bilimler bölümünde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya ve Felsefe Grubu dersleri; Türkçe- Matematik bölümünde Türk Dili ve Edebiyatı ve Matematik dersleri; Yabancı-Dil Bölümünde ise İngilizce ve Türk Dili ve Edebiyatı dersleri ağırlıklı olarak okutulmaktadır.

Fizik, Kimya ve biyoloji dersleri mümkün olduğunca laboratuar ortamında yapılmakta ve öğrenciler deney ve gözlemlerle bilgilerini daha kalıcı hale getirmektedirler.

Öğrencilerin lisede seçmiş olduğu bölüm, ayni zamanda üniversitede hangi alanda öğrenim göreceğini de belirlemektedir. Lefkoşa Türk Lisesi’nde, öğrencinin seçeceği bölüm konusunda 1. sınıf öğrencilerine, rehberlik servisi tarafından bilgi verilmektedir.

Fen Bilimleri bölümünde okuyan bir öğrencinin, mühendislik, mimarlık, tıp, veterinerlik, eczacılık, matematik, fizik, kimya, biyoloji v.b. alanların birine yöneleceği düşünülürken, Sosyal Bilimler bölümündeki bir öğrencinin Türk Dili ve Edebiyatı, tarih, coğrafya, halkla ilişkiler, iletişim, reklamcılık, radyo TV, sosyal hizmetler v.b alanlara; Türkçe- Matematik bölümündeki bir öğrencinin Türk Dili ve Edebiyatı, matematik, hukuk, işletme, iktisat, psikoloji, felsefe, ekonomi, maliye v.b alanlara; Yabancı-Dil bölümündeki bir öğrencinin ise İngiliz Dili ve Edebiyatı, mütercim, tercümanlık, herhangi bir yabancı dil ve bu alanlarda öğretmen yetiştiren bölümlere yönelmesi beklenir.

Eğitim yılı içinde, çeşitli tarihlerde ÖSS Deneme Sınavları yapılmakta ve böylelikle öğrencilermizin ÖSS’ye daha iyi hazırlanmaları sağlanmaktadır. Geçmiş dönemlerde okulumuzun öğrencileri tercihlerini Türkiye’deki üniversitelerden yana yapıyorlardı.

Son yıllarda ülkemizdeki üniversiteler de tercih edilmektedir.

Her yıl mezun olan öğrencilermizin, yaklaşık %85’i yüksek öğrenime devam etmektedir.LEFKOŞA TÜRK LİSESİ OKUL REHBERLİK HİZMETLERİ

Okul Rehberlik Servisi olarak yıl boyunca yaptığımız çalışmalara geçmeden önce amaçlarımızın neler olduğunu sıralayalım.
Amaçlarımızı maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz.
1-Okulda ve okul dışında kişiliğinden gelen ya da çevrenin ve toplumun etkisi sonucu ortaya çıkan sorunlarını çözebilmek için doğru ve uygun kararları alabilecek yeterliliği kazanmasını sağlamak
2-Yeteneklerini tanımasına ve etkili bir biçimde geliştirmesine yardımcı olmak
3-Mesleki ilgilerini tanımak ve bu yönde bir üniversite programı seçebilmesine yardımcı olmak
4-İyi insan ve çevre ilişkileri geliştirmesine yardımcı olmak
5-Kendi karalarını verebilecek yeterliliğe gelebilmesine yardımcı olmak
6-Okula uyum sağlayabilmesine yardımcı olmak (devamsızlık, okul kuralları, disiplin, sınıf geçme konularında bilgilendirme)
7-Okul başarısının artması için verimli öğrenme ve ders çalışma yolları hakkında bilgi vermek
8-Olumlu kişilik özelliklerini görebilmek ve gelişmesi için desteklemek
9-Kendine güvenini ve saygısını arttırma
10-Boş zamanlarını iyi kullanabilmek için anlayış ve görüş kazanabilme konusunda sürekli sistemli ve etkili bir yardım sağlamak
Amaçlarımızı böylece belirledikten sonra bu doğrultuda yapılan çalışmaları da şu şekilde özetleyebiliriz.
A- bireyi tanıma çalışmaları
B- grup rehberliği çalışmaları
C- psikolojik danışma çalışmaları


A-BİREYİ TANIMA ÇALIŞMALARI
1-Öncelikle okula başlayan tüm öğrencilere “öğrenci tanıma formu” doldurtularak kendisi ve ailesi hakkında bilgi edinilir.
2-Her öğrenci için bir dosya hazırlanarak rehberlikle ilgili yapılan çalışmalar buraya kaydedilir ve bunlar kesinlikle gizli tutulur.
3- Her öğrenciye “otobiyografi” tekniği uygulanarak özgeçmişi, ailesi ve çevresiyle ilişkileri birtakım kişisel özellikleri ve problemleriyle ilgili bilgi toplayarak yapılması gereken rehberlik çalışmaları belirlenir.
4-Öğrencilere not takip çizelgesi oluşturularak başarı ve başarısızlık durumları takip edilir.
5-Başarı problemi olan öğrencilere “başarısızlık nedenleri anketi” uygulanarak başarısızlığın altında yatan sebepler belirlenir. Ve ortadan kaldırılması için gerekli rehberlik yapılır.B-GRUP REHBERLİĞİ ÇALIŞMALARI
1-Yani kaydolan öğrencilere okul ve okulla ilgili birimler tanıtılır.
2-Rehberlik servisi ve servisten nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgiler verilir.
3-Tüm öğrencilere “okul kuralları” ve “disiplin yönetmeliği” konusunda bilgi verilir.
4-Ders ve sınıf geçme yönetmeliği okunarak öğrenciler bilgilendirilir.
5-“verimli ders çalışma ve sınavlara hazırlanma” konusunda bilgi verilir.
6-Zamanı değerlendirme günlük ve haftalık ders çalışma programı hazırlama konusunda gerekli bilgiler verilir.
7-Lise 1. sınıf öğrencilerine “kendini değerlendirme envanteri” uygulanarak yetenek ilgi ve değerleri belirlenir ve bunun sonucuna göre hangi meslekleri ve lise 2. sınıfta hangi bölümü seçebileceği konusunda rehberlik yapılır.
8- Öss sınavına müraacat edecek öğrencilere gerekli formların doldurulmasında yardım edilir.
9- Öss sınav sistemi ile ilgili bilgiler verilir.
10-KKTC üniversitelerinin sınav sistemi konusunda bilgiler verilir.
11-TC ve KKTC 'deki üniversiteler ve bölümleri konusunda gerekli bilgiler verilir.
12-Üniversite yurtları ve burs veren kuruluşlar konusunda açıklamalar yapılır.
13-KKTC üniversitelerine geziler düzenleyerek okul ortamını ve imkanlarını tanıtmaları sağanır.
14-Öğrencilerin seçmek istedikleri meslekler, mesleğin gerektirdiği yetenekler iş bulma ve kazanç durumları konusunda bilgi verilir.
15-“kızgın sandalye tekniği” uygulanarak öğrencilerin eleştiriyi öğrenmeleri sınıftaki diğer öğrencilerin kendisini nasıl tanıdıkları konusunda fikir sahibi olmaları sağlanır.


C- PSİKOLOJİK DANIŞMA ÇALIŞMALARI
-Arkadaş ilişkilerinde
-Öğretmenlerle olan ilişkierinde
-Ailesi ile olan ilişkilerinde
-Okul kurallarına uyma konusunda
-Ders başarısı konusunda
-Kişilik problemi olan öğrenciler rehberlik servisine çağırılarak çözüme yönelik psikolojik danışmaya alınırlar. Gerektiğinde aile ile de görüşülür. Ayrıca yıl içinde öğretmenlerce okul idaresince, disiplin kurulunca ve ailelerine gönderilen öğrencilerle de gerekli psikolojik danışma çalışması yapılır.


LEFKOŞA TÜRK LİSESİ OKUL REHBERLİK SERVİSİ
Ahmet Güleç (Reh. Öğrt.) Fatma Yenen (Reh. Öğrt.)
 Neden Kendimizi Sevmeliyiz
 İnternet ve Bilgisayarın Doğru Kullanımı Paneli Gerçekleştirildi
 Üniversitelerimize Tanıtım Gezileri Düzenledik
 Rehberliğin Tanımı, Hizmet Alanları ve İlkeleri
 Rehberlik Konuları
 Aile Rehberliği
 Rehberlik Hikayeleri
 Özlü Sözler
 Yapılan Çalışmalar


Müdürümüzden
Müdürümüzden
LTL_YILLIK_2011_2012
LTL 2011-2012 Yıllığı
LTL Tanıtım Videosu
LTL Tanıtım VideosuCopyright © 2008 - 2019 LTL.
Tüm hakları saklıdır.